Velux elektrotechniek

Ad Ruigrok, accountant, is goed bekend met veel relaties van het accountantskantoor. Ad: “Eén van onze relaties is Velux Elektrotechniek: een professioneel bedrijf dat al 50 jaar in Pijnacker gevestigd is. Ik zie overeenkomsten tussen onze bedrijven. Allebei werken we aan continuïteit door ons volledig in te zetten voor onze cliënten en opdrachtgevers. We bouwen aan lange termijn relaties. Ook komen we elkaar regelmatig tegen als sponsor van lokale en regionale gebeurtenissen.”

Betrokken en deskundige sparringpartner

Ad heeft al jaren een goede band met Dennis van der Kleij, directeur/ eigenaar van Velux Elektrotechniek. Vanwege trieste omstandigheden werd in 2009 het bedrijf in slechts enkele maanden door Dennis van de toenmalig eigenaar Paul van Schie overgenomen. Dennis: “Op het moment van de overname werkte ik 16 jaar bij Velux. Toen Paul ernstig ziek werd vroeg hij mij het bedrijf voort te zetten. Als nieuwbakken directeur had ik veel behoefte aan extern advies. Bloemendaal Ruigrok bleek een betrokken en deskundige sparringpartner te zijn. Nog steeds is het een club mensen waar ik met alle vragen terecht kan en die met begrijpelijke antwoorden en oplossingen komt.”

”Er is altijd iemand bereikbaar die deskundig kan helpen. Ideaal dus!”

Sinds 2014 onderhoudt vooral Danny Ruigrok, de zoon van Ad, het contact met Velux. Dennis: “Het is positief dat er op een frisse manier naar en in je boekhouding wordt gekeken. Ook wij moeten en willen innoveren, subsidiemogelijkheden benutten en administratieve processen automatiseren. Danny kan goed meedenken en adviseren. In de huidige economie ben je bijvoorbeeld bij kostprijsberekeningen in het voordeel wanneer je goed en snel zicht op de kostenopbouw hebt. Bij offertes gaat het steeds meer om transparantie en snelheid.”

Van investeringsaftrek en subsidie profiteren

Twee innovatieve producten zijn zonnepanelen en laadpunten voor elektrische auto’s. Velux Elektrotechniek installeerde alvorens de eigen klanten te adviseren eerst zonnepanelen op het eigen bedrijfspand. Gelijktijdig werd een elektrische auto aangeschaft plus een laadstation dat wordt gevoed door de zonnepanelen. Danny: “Bedrijfseconomisch gezien is dat een prima combinatie, want op deze manier kan een bedrijf de kosten in één keer fiscaal aftrekken.” Afstemmen van bedrijfsmatige en privésituaties Velux en Bloemendaal Ruigrok hebben vooral met elkaar contact over nieuwe of veranderende wet- en regelgeving, subsidiemogelijkheden, de salarisadministratie en de jaarrekening. Danny: “Eind september bekijken we samen de cijfers om te bepalen wat we in het vierde kwartaal nog kunnen doen om het jaar fiscaal gezien zo optimaal mogelijk af te sluiten. Ook nemen wij contact op wanneer wij een subsidiemogelijkheid zien die voor Velux interessant kan zijn.” De privésituatie neemt Bloemendaal Ruigrok altijd mee in de advisering. Dat is ook praktisch, bijvoorbeeld bij de afweging een auto op de zaak of privé aan te schaffen. Voor een goede afstemming van bedrijfsmatige en privésituaties is het intern kunnen beschikken over notariële kennis ook erg zinvol. Neem het opstellen van huwelijkse voorwaarden en (levens)testamenten.