Schildersbedrijf Toussaint Kleurmakers

In navolging van zijn vader en opa staat sinds het jaar 2000 Eus Toussaint aan het hoofd van Schildersbedrijf Toussaint Kleurmakers. Een degelijk familiebedrijf dat 80 jaar bestaat en waarin ook Miranda, de echtgenote van Eus, meewerkt. De contacten tussen Bloemendaal Ruigrok en het in Pijnacker gevestigde schildersbedrijf lopen voornamelijk via salarisadministrateur Eelko Kluiters en MKB-adviseur Marc Zonneveld.

Bedrijfsovername

Bloemendaal Ruigrok onderhoudt al tientallen jaren een stevige band met het schildersbedrijf. Marc: “Naast het jaarlijks bespreken van de jaarrekening hebben wij geen vaste contactmomenten. Wanneer er iets in het bedrijf of de schildersbranche gaande is, dan bellen wij elkaar. In bijzondere situaties hebben wij intensief contact. Bijvoorbeeld toen in 2013 Schildersbedrijf Toussaint het Schildersbedrijf Soeterbroek in Berkel en Rodenrijs overnam van Ben Soeterbroek.” Al geruime tijd voor die overname hadden de schildersbedrijven goed contact met elkaar. Eus: “Onze bedrijven hanteerden dezelfde kwaliteitsnormen en hadden eenzelfde soort klanten. De overname bood ons de kans om onze organisatie verder te professionaliseren en uit te bouwen. Mede door de inbreng van Bloemendaal Ruigrok was de overname binnen een half jaar rond.” Diens bijdrage betrof vooral de technische invulling, het bepalen van de overnameprijs en het adviseren inzake de beste overdrachtsmethode. In een open communicatie tussen koper en verkoper konden wij in een prettige sfeer rekening houden met ieders (fiscale) belangen en wensen. Centraal stond een goede overdracht van de klanten en zorg voor de medewerkers van beide bedrijven.

Zorg voor klanten en medewerkers

Miranda Toussaint: ”Behalve een orderportefeuille hebben we ook een aantal personeelsleden overgenomen. Ook daarbij was goede begeleiding nodig. Op papier zijn het nog twee bedrijven, twee bv’s, en daarom voeren we nog een dubbele administratie. Onderling wisselen de bv’s personeel uit. Administratief moet je dat allemaal op de juiste manier administreren en factureren. Dat vergt toch extra aandacht.” Marc haakt in: “Er is voor gekozen om de eerste jaren zoveel mogelijk de bv’s in tact te laten in verband met een periode van klantgewenning, en bepaalde ziekengeldrisico’s. Als je te snel de salarisadministraties integreert, dan gaan de aspecten van de individuele bv’s elkaar beïnvloeden. Je wilt niet dat in het totaalplaatje de verzekeringspremie omhoog gaat.”

Grote en kleine projecten

De orderportefeuille van Schildersbedrijf Toussaint Kleurmakers is divers van samenstelling: bedrijven, verenigingen van eigenaren, scholen, zorginstellingen, gemeenten, particulieren en zelfs musea zoals van Gogh in Amsterdam en Het Prinsenhof in Delft. Het bedrijf staat bekend om zijn professionele werkwijze en kwaliteit. Eus: “Natuurlijk is dat wat wij nastreven. Maar als management zijn wij niet constant op locatie. Een verftechnisch adviseur meldde ons recent nog dat hij op een werk van Toussaint altijd constateerde dat zowel het werk als de werkplek er netjes uitzien en dat de mensen beleefd zijn. Hij zei ‘Als Toussaint aan het werk is dan ziet men dat er een efficiënt systeem wordt gevolgd, het werk is gewoon goed!’ Die adviseur komt bij verschillende bedrijven dus zo’n compliment is voor ons waardevol. Ook werken wij samen met een aantal betrouwbare aannemers en proberen wij werk aan te nemen dat aan onze kwaliteitsnormen voldoet.”

Wijzigende marktomstandigheden

In de zestien jaar dat Eus het bedrijf leidt, heeft hij in de schildersbranche veel zien veranderen. Rond 2000 de overgang naar watergedragen verven voor binnengebruik. Rond 2010 de verscherpte regels wat betreft de oplosmiddel uitstoot in de verven voor buitengebruik. Eus: “Bij een juiste bewerking is de kwaliteit inmiddels goed te vergelijken met de ouderwetse synthetische producten. Belangrijke veranderingen kwamen ook voort uit de strenge ARBO-wetgeving. De werkgeversaansprakelijkheid is groter geworden. En niet te vergeten de administratie. De overheid zegt de wet- en regelgeving voor het bedrijfsleven te willen verminderen. Helaas herkennen wij dat beeld niet. Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de opkomst van zowel zzp’ers als het fenomeen internetoffertes.”

VCA-gecertificeerd

Om de professionaliteit van Toussaint Kleurmakers te kunnen continueren behaalde het bedrijf al in 1999 het VCA-certificaat. Eus: “Het veilig werken en creëren van een veilige werkplek is daarvan een belangrijk onderdeel. Het is slechts één van de punten waarin wij ons onderscheiden van menig ander schildersbedrijf, zzp’er of klusbedrijf. Wij onderscheiden ons ook door kwaliteit, professionaliteit en flexibiliteit. In bijvoorbeeld een geval van ziekte kunnen wij een andere werknemer inzetten. Vooral voor de grotere projecten is dat belangrijk, continuïteit is gewaarborgd. De grotere professionele markt zoals aannemers, scholengemeenschappen, musea etc. verlangen dat VCA-keurmerk.”

Salarisadministratie

Schildersbedrijf Toussaint is qua administratievoering behoorlijk selfsupporting. Intern is er goed zicht op de cijfers. Vanwege koppelingen met specifieke branchepakketten gebruikt men nu nog standalone software. Met regelmaat hebben Miranda of haar collega Anneke een vraag over de salaris en/of boekhoudkundige administratie. Logisch, want met name de salarisadministratie is voor schildersbedrijven een ingewikkelde materie. Miranda: “Het salaris wisselt per maand vanwege de verrekening van verlof-uren, het werken met vakantiebonnen en specifieke regelingen die telkens een andere structuur aan het salaris geven. Per januari 2017 is het “verouderde” systeem met vakantiebonnen van de baan waardoor ook een schilder straks gewoon vakantiegeld krijgt. Dat maakt de personeelsadministratie eenvoudiger.” Ook Marc houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Marc: “In ieder geval worden de twee bv’s binnen afzienbare tijd in elkaar geschoven, wellicht combineren we dit gelijk met de overgang naar een ander online-boekhoudpakket.

Marc is van mening dat Toussaint Kleurmakers zich bescheiden profileert. Misschien wel te bescheiden! Opdrachtgevers kennen de professionaliteit uit ervaring. Bedrijf en medewerkers blijven zich ontwikkelen. Van de werkvloer tot en met het management. Bloemendaal Ruigrok helpt waar mogelijk.