Kwekerij De Landscheiding

Op 20-jarige leeftijd startte Wilco Hofman zijn eigen tuinderij. Hij koos voor het accountantskantoor dat ook het agrarisch bedrijf van zijn ouders begeleidde: Bloemendaal Ruigrok. “Nog steeds ben ik enthousiast over de betrokkenheid en deskundigheid van dit kantoor.” zegt Wilco. Ook zijn meewerkende dochter Juliska en zoon Leon zijn buitengewoon tevreden. Jacques Vonk, vennoot bij Bloemendaal Ruigrok, bevestigt de hechte samenwerking.

Wilco begon zijn bedrijf in 1984 met een huurtuin aan de Keulseweg in Pijnacker. “Een tuintje van 4.500 m2” zoals Wilco het noemt. Aan dezelfde weg kocht hij in 1985 een tuin en in 1989 verhuisde het bedrijf opnieuw, maar toen naar de huidige locatie aan de Lelieweg in Bleiswijk. Daar kreeg het bedrijf de naam Kwekerij De Landscheiding. Door stevig te investeren was vanaf 1999 de kweek van Santini-chrysanten mogelijk. In 2004 werd het aangrenzende perceel gekocht en ondanks de crisis werd ook in 2010 stevig in het bedrijf geïnvesteerd. Wilco: “Mijn vrouw Martina en ik moesten telkens opnieuw belangrijke beslissingen nemen. Met de begeleiding door Bloemendaal Ruigrok kon dat op verantwoorde wijze.”

Structuur en zicht op cijfers

De fulltime inzet in 2011 van dochter Juliska had als effect dat de administratie, verkoop en marketing werden geprofessionaliseerd. Juliska: “In samenspraak met Bloemendaal Ruigrok zijn we overgestapt op het online administratieprogramma Accountview. Dat is tijdsbesparend en geeft structuur en actueel zicht op de cijfers.” Jacques Vonk vult aan: “Met Accountview kan het bedrijf zelf facturen invoeren en kunnen wij meekijken en de cijfers interpreteren. Bij Kwekerij De Landscheiding is deze software gekoppeld aan het prognoseprogramma Visionplanner. Zo wordt ieder kwartaal een prognose gemaakt welke later wordt vergeleken met het werkelijke resultaat. De afwijkingen zijn direct traceerbaar en worden gebruikt als managementinformatie.”

Iedere ondernemer heeft eigen visie

Wilco’s lange termijnvisie betreft nieuwbouw en uitbreiding van capaciteit. Het bedrijf loopt goed maar wil meer produceren om de klanten beter te kunnen beleveren. Er moeten dus telkens beslissingen worden genomen die vereisen dat de accountant en de ondernemer elkaar goed begrijpen. Wilco: ”Wij hadden onszelf en onze oudste twee kinderen de vraag gesteld hoe ons bedrijf er over 5 en 10 jaar zou uitzien en of zij in het bedrijf wilden deelnemen. Intussen zochten wij naar extra teeltruimte die wij vonden in een huurtuin in ‘s Gravenzande. Op basisvan onze bedrijfscijfers concludeerde Bloemendaal Ruigrok heel snel dat die huurtuin interessant was. De extra liquiditeit uit de huurtuin zou mogelijk gebruikt moeten worden om extra af te lossen. Dit is niet in lijn met onze langetermijnvisie en het beperkt onze ondernemingsruimte.

Continuïteit van bedrijf stimuleren

Met de visie van Wilco Hofman in gedachten kwamen Jacques en zijn collega’s tot een creatieve oplossing. Zij adviseerden de huurtuin juridisch los te koppelen van Kwekerij DeLandscheiding. Dochter Juliska en zoon Leon werden beide directeur van de zelfstandige BV. Jacques noemt het een uitstekende constructie waarvan zowel Kwekerij De Landscheiding als de kinderen van Wilco en Martina profijt hebben: “Het familiebedrijf heeft strategisch gezien in een gunstige periode een gedeeltelijke bedrijfsoverdracht aan de kinderen laten plaatsvinden, er wordt kapitaal gereserveerd voor de gewenste nieuwbouw en Juliska en Leon kunnen zelfstandig hun bedrijfsvermogen voor een eventuele toekomstige overname opbouwen.”