Fiore Anthuriums

“Wanneer je iedere ochtend angstig je bedrijf binnenstapt met de gedachte ‘het zal wel niets worden vandaag’ dan zal het ook niets worden!” zegt Dick Oosthoek van Fiore Anthuriums. Dick weet uit eigen ervaring dat lastige omstandigheden een ondernemer in zo’n negatieve modus kunnen brengen. Gelukkig heeft Dick ook de keerzijde ervaren. Het lukte hem om de negatieve situatie waarin hij zelf met zijn bedrijf was beland om te zetten in een positief beeld. Beide ervaringen hebben hem gemaakt tot wie hij nu is: een bevlogen ondernemer die in zwaar weer verkerende tuinders graag bijstaat met praktische en financiële participatie.

De kennismaking

Ben van der Ploeg, als zijn adviseur werkzaam bij Bloemendaal Ruigrok, kent Dick Oosthoek al jaren. Ondanks dat Dick tot 2004 nog een andere accountant had vonden de twee elkaar. Dick: “In 2004 stonden mijn kwekerijen financieel onder druk. De bank sommeerde mij mijn potplantenkwekerij te verkopen. Op het voorstel dat mij werd voorgelegd moest ik binnen een dag beslissen. Mijn toenmalige accountant had geen tijd voor mij en daarom besloot ik Ben om advies over de verkoop en afwikkeling van dit bedrijf te vragen.” Ben adviseerde Dick om te verkopen. Snel verkopen en dan direct daarna bekijken welke nieuwe kansen er waren. Ben: “Pas later ben ik Dick’s vaste accountant geworden. Dick is een dynamisch ondernemer die boordevol ideeën zit en uitdagingen niet uit de weg gaat. Ik kwam eigenlijk om te helpen een bedrijf te saneren en uiteindelijk is dat omgedraaid in de opbouw van meerdere bedrijven.”

Managementondersteuning

Na de verkoop en sanering van zijn kwekerij had Dick geen behoefte opnieuw als kweker actief te worden. Het telefoontje van Ben met de mededeling een klant te hebben die managementondersteuning nodig had, bracht daarin verandering. Dick zag een uitdaging die er uiteindelijk toe leidde dat hij het anthuriumbedrijf kocht en met de kweker de taakverdeling maakte: zij de teelt en Dick de management-, financiële- en strategisch taken.

Anthuriumbedrijven

Rond 2014 kwam een anthuriumkwekerij in Honselersdijk te koop. Dick: “Met hulp van de bank en participanten heb ik ook dat bedrijf overgenomen. Samen met mijn compagnon Koos Ammerlaan en kwekers Jeroen Ammerlaan en John van Koppen hebben we het hele bedrijf binnenstebuiten gekeerd. We hebben zelfs de gewassen en de teeltwijze vernieuwd. Er is veel in geïnvesteerd maar nu is Fiore een heel mooi bedrijf dat goed is voor vijf-en-half van de circa vijftig hectare anthuriumteelt in Nederland. De naam Fiore is het uithangbord voor onze snij-anthuriums. Omdat klanten of relaties van klanten specifiek de echte Fiore-anthurium wensen hebben we Fiore Anthuriums als merk in de markt gezet. Wij waren ook de eerste anthuriumkweker die de bloemen in een eigen herkenbare doos verpakte waardoor klanten weten dat het onze bloemen zijn. Die strategische marktbenadering kost veel tijd en energie en we hebben daar ook financieel flink in geïnvesteerd.”

Klankborden en spiegel voorhouden

Dick Oosthoek is de man van de ideeën en Ben van der Ploeg is zijn klankbord. Beide heren genieten de ondersteuning van Koen van Luijk. Als pas afgestudeerd accountant is hij de beoogd opvolger van Ben. Koen: “Toen Dick met de plannen voor de anthuriumkwekerijen kwam heb ik de investeringsplannen verder uitgewerkt. Terwijl Ben adviseerde, deed ik meer het uitvoerende werk. Van de cijfers die Dick aanleverde maakte ik efficiënte rapporten.” Ben vult aan: “Koen was vooral de cijferaar van ons drieën. Wij zeggen wat we willen en waar we aan denken en Koen werkt het uit. Dat kan hij veel beter dan ik. Daarnaast wordt hij voor mij ook steeds meer een klankbord. Hij kijkt er met een frisse blik naar en heeft een eigen inbreng.”

Ben ziet het als zijn taak om Dick te confronteren met kritische vragen. Ben: “Het is leuk iets nieuws te starten maar je moet ook verder denken. Immers, veelal ga je samenwerkingsverbanden aan met diverse mensen. Samenwerken is heel goed maar je moet er ook rekening mee houden dat een samenwerking ooit weer wordt beëindigd.” Dick: “Ben is degene die mij de spiegel voorhoudt; heb je daar aan gedacht; kijk daar voor uit; dat gevaar ligt op de loer. Dat is voor mij erg belangrijk.”

Participanten, aandelen en achtergestelde leningen

Bloemendaal Ruigrok heeft ook een duidelijke functie bij het verkrijgen van een financiering. Ben: “Vooral in tijden dat de tuinbouwsector in crisis verkeerde, moest je creatief zijn met het aantrekken van geld. Ons kantoor was al heel vroeg voor klanten actief met crowdfunding; het zoeken van mensen die in een plan geloven en daarin financieel willen participeren. Ook bij Fiore Anthuriums gaat het om participanten, in aandelen en achtergestelde leningen.”

Inmiddels heeft Dick de naam bedrijven te helpen die in moeilijkheden zitten weer op weg te helpen. Dick: “Ik denk dat het mijn kracht is dat ik snap wat mensen doormaken. Als iemand naar mij toekomt en zegt dat de bank de hypotheek heeft opgezegd, dan hoef je mij niet te vertellen hoe dat voelt. Ik weet ook hoe het voelt wanneer je zelfs niet je eigen salaris kunt overmaken. Dat heb ik ook zelf allemaal meegemaakt. Waarschijnlijk vind ik daarom dat je naast geld verdienen ook een sociale functie hebt. Ik wil de mensen die met hun tuin in problemen komen weer een toekomst geven. Ik kijk heel anders naar bloemen dan een kweker en help met financiën, management en organisatie.”

Dick’s drijfveren

Dick verklaart dat hij graag iets bereikt met een sociale en financiële doelstelling. De mensen waarmee en waarvoor hij het doet moeten die nieuwe aanpak de moeite waard vinden en waarderen. Dick: “Er moet iets bereikt kunnen worden. Na drie jaar investeren in Fiore Anthuriums en praten en handelen met de kwekers is er veel meer rust in het bedrijf terwijl er veel meer gepresteerd wordt. Dat vind ik leuk. Ik ben een bouwer; niet iemand die op de winkel wil passen. Wanneer het consolideren wordt dan gaat het bij mij kriebelen iets anders te willen doen. Ik zit veel op kantoor om cijfers uit te werken, te analyseren en te rapporteren aan de betrokkenen. Maar ik vind het ook leuk om in de kwekerijen rond te banjeren en te kijken wat we er nog meer kunnen verbeteren.”

Regelmatig heeft Dick het over ‘leuk’ ondernemen, maar hij geeft ook aan wel eens zorgen te hebben. Dick: “We hebben nu vijf productiebedrijven en daarboven vijf vastgoedbedrijven. Dat vergt veel tijd en energie maar ik vind het nog steeds leuk wat ik doe. Ook voor Fiore Anthuriums hebben we een heel plan om te bepalen waar we in 2020 willen staan. De anthuriumteelt is een conservatieve grillige markt waarin veel te bereiken is, maar het is nu niet de tijd voor grootschalige vernieuwingen. Om zulke plannen af te wegen is het belangrijk een paar goede mensen om je heen te hebben die zeggen dat je moet gas geven of remmen.”

Zeggen waar het op staat

Koen behoort wat Dick en Ben betreft tot die onmisbare mensen. Dick: “Ik merkte al snel dat Koen technisch heel goed is. Hij is zowel financieel adviseur als tuinderszoon en snapt daardoor zowel de cijfers als de wereld achter de cijfers. Hij weet hoe een tuin in elkaar zit en signaleert snel wanneer er iets vreemds in de cijfers zit. Koen lijkt een beetje op Ben; niet al te veel woorden maar wel zeggen waar het op staat! Typisch Bloemendaal Ruigrok.”