Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe wet brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. Bloemendaal Ruigrok hecht grote waarde aan zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Wij zijn Verwerkingsverantwoordelijke én Verwerker

Bloemendaal Ruigrok verricht activiteiten waarbij wij verwerkingsverantwoordelijke of verwerker kunnen zijn. Wij worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke bij werkzaamheden waarbij de onafhankelijke uitoefening van het accountantsberoep een voorwaarde is. De wijze waarop Bloemendaal Ruigrok als verwerkingsverantwoordelijke omgaat met persoonsgegevens is vastgelegd in onze privacyverklaring.
Voor de overige activiteiten is Bloemendaal Ruigrok volgens de AVG verwerker en hebben wij verwerkersvoorwaarden opgesteld. Bij de overige activiteiten kan worden gedacht aan het bijhouden van een personeelsadministratie, het verzorgen van de loonadministratie, het bijhouden van een financiële administratie, het opstellen van een fiscale aangifte vennootschapsbelasting alsmede het invullen van aanvragen, formulieren in uw opdracht.

Privacyverklaring

Onze privacyverklaring voldoet aan de eisen uit de AVG. Een exemplaar kunt u downloaden via de volgende link. Wij raden u aan om onze privacyverklaring aandachtig te lezen.

Verwerkersvoorwaarden

Vanuit onze rol als verwerker hebben wij verwerkersvoorwaarden opgesteld die is afgestemd op onze dienstverlening. Een exemplaar kunt u downloaden via de volgende link.