Belastingen

De veranderingen in de fiscale wetgeving gaan snel. De belastingadviseurs van Bloemendaal Ruigrok kennen de financiële consequenties die het Nederlandse belastingstelsel heeft voor u als ondernemer én particulier. Samen zorgen we ervoor dat u zo min mogelijk belasting betaalt, uiteraard binnen de grenzen van de wet.

Onze fiscale werkzaamheden bestaan onder meer uit:

  • Het verzorgen van aangiften voor inkomsten- en vennootschapsbelasting;
  • Het verzorgen van alle overige fiscale aangiften, waaronder omzetbelasting en loonheffing;
  • Het voeren van overleg met de fiscus;
  • Het indienen van bezwaarschriften en beroepschriften;
  • Het verrichten van fiscaal-juridisch advieswerk bij onder meer bedrijfsopvolging, herstructurering, het kopen en verkopen van bedrijven, etc.